0

Logg inn for å lagre

0

Du har ingen varer i handlekurven din.

Betingelser for Bruk

Velkommen! hebeos.no tilbyr sine tjenester til deg underlagt forbudene, vilkårene og betingelsene som er angitt i denne avtalen ("Avtalen"). I tillegg, når du bruker en hebeos.no tjeneste (for eksempel kundevurderinger), vil du være underlagt de regler, retningslinjer, regler, vilkår og betingelser som gjelder for slike tjenester, og de er innlemmet i denne Avtalen med denne henvisningen. hebeos.no forbeholder seg retten til å endre dette nettstedet og disse vilkårene til enhver tid.

Åpne, lese, eller på annen måte bruke nettstedet indikerer ditt samtykke til alle vilkårene i denne avtalen. Vennligst les denne avtalen nøye før du fortsetter.

Bruk av nettstedet:

Du bekrefter og garanterer at du er minst 18 år eller besøke nettstedet under tilsyn av en forelder eller verge. I henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen, gir hebeos.no deg herved en begrenset, gjenkallelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet ved å vise den på din nettleser kun for det formål shopping for personlig eiendeler selges på området og ikke for kommersiell bruk eller bruk på vegne av en tredjepart, unntatt som uttrykkelig tillatt av hebeos.no på forhånd. Eventuelle brudd på denne avtalen skal føre til en øyeblikkelig tilbakekalling av lisensen som gis i dette avsnittet uten varsel til deg.

Unntatt som tillatt i avsnittet ovenfor, kan du ikke reprodusere, distribuere, vise, selge, lease, overføre, lage avledede arbeider fra, oversette, modifisere, reverse-engineering, demontere, dekompilere eller på annen måte utnytte dette nettstedet eller noen del av den uten uttrykkelig tillatelse fra hebeos.no skriftlig. Du kan ikke gjøre noen kommersiell bruk av noen av informasjonen på nettsiden eller gjøre enhver bruk av Nettstedet til fordel for en annen virksomhet uten eksplisitt tillatt av hebeos.no på forhånd. hebeos.no forbeholder seg retten til å nekte service, avslutte kontoer, og / eller kansellere bestillinger etter eget skjønn, inkludert, uten begrensning, hvis hebeos.no mener at kundens atferd bryter med gjeldende lovgivning eller er skadelig for hebeos.no interesser.

Du skal ikke laste opp til, distribuere eller på annen måte publisere gjennom dette nettstedet noe Innhold, informasjon eller annet materiale som (a) overtrer eller krenker opphavsrett, patenter, varemerker, tjenestemerker, forretningshemmeligheter, eller andre rettigheter til noen person; (B) er injurierende, truende, ærekrenkende, uanstendig, usømmelig, pornografisk eller kan gi opphav til sivilrettslig eller strafferettslig ansvar eller internasjonal lov; eller (c) inneholder noen feil, virus, ormer, trap dører, trojanske hester eller annen skadelig kode eller egenskaper. hebeos.no kan tildele deg et passord og en konto identifikasjon slik at du kan få tilgang til og bruke enkelte deler av dette området. Hver gang du bruker et passord eller identifikasjon, vil du bli ansett for å være autorisert til å få tilgang til og bruke nettstedet på en måte som samsvarer med vilkårene og betingelsene i denne avtalen, og hebeos.no har ingen forpliktelse til å undersøke autorisasjon eller kilden av slik tilgang eller bruk av Nettstedet.

Du vil være ansvarlig for all tilgang til og bruk av dette nettstedet av alle som bruker passord og identifikasjon opprinnelig tildelt deg hvorvidt slik tilgang til og bruk av dette nettstedet er faktisk autorisert av deg, inkludert uten begrensning, all kommunikasjon og girkasser og alle forpliktelser (inkludert, uten begrensning, økonomiske forpliktelser) pådratt gjennom slik tilgang eller bruk. Du er selv ansvarlig for å beskytte sikkerheten og konfidensialiteten til passordet og identifikasjon tildelt deg. Du skal umiddelbart varsle hebeos.no om uautorisert bruk av passordet eller identifikasjon eller andre brudd eller truet brudd på dette nettstedet er sikkerhet.

Anmeldelser og kommentarer

Med mindre annet er angitt andre steder i denne avtalen eller på nettstedet, noe som du sender eller legger til området og / eller gi hebeos.no, inkludert, uten begrensning, ideer, kunnskap, teknikker, spørsmål, anmeldelser, kommentarer og forslag (kollektivt, "partnere") er og vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og opphavsrettslig, og ved å sende inn eller postering, godtar du ugjenkallelig lisens oppføringen og alle IP-rettigheter knyttet til dette (med unntak av de moralske rettigheter som forfatterskap høyre) til hebeos.no uten kostnad og hebeos.no skal ha royalty-fri, verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, og overførbar rett til å bruke, kopiere, distribuere, vise, publisere, fremføre, selge, lease, overføre, tilpasse, lage avledede verk fra slike registreringer på noen måte og i enhver form, og til å oversette, modifisere, reverse-engineering, demontere, dekompilere eller slike partnere. Alle partnere skal automatisk bli den eneste og eksklusive eiendommen til hebeos.no og skal ikke returneres til deg og du samtykker i ikke å heve enhver tvist i forbindelse med bruk av oppføringen av hebeos.no i fremtiden.

Du garanterer at dine oppføringer, helt eller delvis, er klar og fri for IP rett brudd, tvister eller tredjeparts krav. hebeos.no påtar seg intet ansvar for eventuelle misbruk av opphavsrett eller andre rettigheter til tredjeparter av deg. Du forplikter til forsvar for og holde den Sponsor mot eventuelle tap forårsaket på grunn av bruk av oppføringene for ethvert formål.

I tillegg til de rettighetene som gjelder for ethvert materiale, når du legger inn kommentarer eller anmeldelser til nettstedet, gir du også hebeos.no retten til å bruke navnet som du sender med noen gjennomgang, kommentar eller annet innhold, om noen, i forbindelse med en slik gjennomgang, kommentar eller annet innhold. Du garanterer at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til anmeldelser, kommentarer og annet innhold som du legger ut på dette nettstedet, og at bruk av vurderinger, kommentarer eller annet innhold ved hebeos.no vil ikke krenke eller krenke rettighetene til en tredjepart. Du skal ikke bruke en falsk e-postadresse, later til å være noen andre enn deg selv, eller på annen måte villede hebeos.no eller tredjeparter som til opprinnelsen av partnere eller innhold. hebeos.no kan, men skal ikke være forpliktet til å fjerne eller endre enhver oppføring (inkludert kommentarer eller anmeldelser) for noen grunn.

Copyright

All tekst, grafikk, fotografier eller andre bilder, ikoner, lydklipp, logoer, slagord, varenavn eller ord programvare og annet innhold på nettsiden til hebeos.no (kollektivt, "Innhold"), tilhører utelukkende til hebeos.no eller dens passende innhold leverandører. Du kan ikke bruke, reprodusere, kopiere, endre, overføre, vise, publisere, selge, lisensiere, offentlig fremføre, distribuere eller kommersielt utnytte noen av innholdet eller på annen måte disponere over noe av innholdet på en måte som ikke er tillatt etter hebeos.no, uten hebeos.no er uttrykkelig skriftlig samtykke. Bruk av data mining, roboter eller lignende datainnsamlingsverktøy på hebeos.no samt bruk av hebeos.no varemerker i meta-tags er strengt forbudt. Du kan se og bruke innholdet kun for dine personlige opplysninger og for shopping og bestilling på området og ikke til noe annet formål. Samlingen, arrangement, og montering av alt innhold på dette nettstedet ("Compilation") tilhører utelukkende til hebeos.no. Du kan ikke bruke hebeos.no innhold eller Compilation på noen måte som nedvurderer eller diskrediterer hebeos.no eller på noen måte som er egnet til å skape forvirring eller brudd på gjeldende lover eller forskrifter. All programvare som brukes på dette nettstedet ("Programvare") eies av hebeos.no og / eller dets programvare leverandører. Innholdet, den Utarbeidelse og Programvaren er alle beskyttet under statlig, nasjonale og internasjonale lover om opphavsrett. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig tildelt, er forbeholdt hebeos.no. Overtredelser vil bli anmeldt til det fulle omfanget av loven.

Hebeos.no anerkjenner og respekterer alle opphavsrettigheter og varemerker. Som sådan, enhver bruk av TV, film, musikk, film festival eller andre navn eller titler har ingen forbindelse til hebeos.no og er den eneste eiendom opphavsrett eller varemerkeinnehavere. Våre kjoler er inspirert av kjendis stil og er vår gjenskapelser av elementets bæres av kjendiser på din favoritt TV-programmer og den røde løperen, men de er ikke godkjent, godkjent av, eller er koblet til disse viser på noen måte, og er ikke ment som overtredelser av eventuelle registrerte varemerker eller opphavsrettigheter.

Intellektuell Overtredelse av Opphavsrett

Det er politikken hebeos.no å iverksette nødvendige tiltak der det er nødvendig for å opprettholde og anerkjenne alle relevante statlige, føderale og internasjonale lover i forbindelse med materialet som hevdes å være krenkende noe varemerke, opphavsrett, patenter og alt eller andre immaterielle lover . Hvis du er en intellektuell eiendomsrett eier og du tror at hebeos.no selger, tilbyr for salg, eller gjør tilgjengelig varer og / eller tjenester som krenker dine immaterielle rettigheter, og deretter sende følgende informasjon i sin helhet til service@hebeos.no
Nødvendig informasjon
      1. En elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv som angivelig er krenket;
      2. En beskrivelse av det angivelig krenkende arbeid eller materiale;
      3. En beskrivelse av hvor det angivelig krenkende materialet ligger på nettstedet (produkt (er) URL);
      4. Tilstrekkelig informasjon til å tillate oss å kontakte deg, som din adresse, telefonnummer og e-post adresse;
      5. En bekreftelse fra deg at du har en god tro om at den omstridte bruken av materialet ikke er autorisert av opphavsrett eller annen eiendomsrett eieren, hans agent, eller loven;
      6. Identifisering av de immaterielle rettigheter som du hevder er krenket av nettstedet (for eksempel "XYZ copyright", ". ABC varemerke, Reg nr 123456, registrert 1/1/04", etc);
      7. En uttalelse fra deg om at ovennevnte opplysninger og varsling er nøyaktig, og under ed, at du er eieren av opphavsretten eller autorisert til å handle på vegne av eieren som har eneretten angivelig er krenket.

Oppsigelse og Virkninger av opphør

I tillegg til eventuelle andre juridiske eller rettferdig rettsmidler, hebeos.no kan, uten forvarsel, umiddelbart si opp avtalen eller oppheve hele eller deler av dine rettigheter under denne avtalen. Ved opphør av denne avtalen, skal du umiddelbart slutte all tilgang til og bruk av området og hebeos.no skal, i tillegg til eventuelle andre juridiske eller rettferdig rettsmidler, øyeblikkelig oppheve alle passord (r), og kontoen utstedt til deg og nekte din tilgang til og bruk av dette nettstedet helt eller delvis. Opphør av denne avtale skal ikke berøre de respektive rettigheter og forpliktelser (herunder uten begrensning, betalingsforpliktelser) av partene som oppstår før den dato oppsigelsen.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

Mindre annet er fastsatt i standard salgsbetingelser som regulerer det samme for hvert produkt på dette nettstedet, dette nettstedet, produktene som tilbys for salg på det og transaksjoner utført gjennom det, leveres av hebeos.no på en "som er" basis . hebeos.no gir ingen presentasjoner eller garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, som til driften av nettstedet eller informasjon, innhold, materialer eller produkter som finnes på dette nettstedet, unntatt det som er angitt her til fulle utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, hebeos.no fraskriver seg alle garantier, uttrykte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, ingen brudd, eiendomsrett, bruk, data nøyaktighet, og systemintegrasjon. Dette nettstedet kan inneholde unøyaktigheter, feil eller typografiske feil. hebeos.no garanterer ikke at innholdet vil være uavbrutt og feilfri. i den grad loven tillater det, vil hebeos.no ikke være ansvarlig for eventuelle skader av noe slag som følge av bruk av dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, indirekte tilfeldige, straffende, eksemplarisk, spesielle eller følgeskader. i den grad gjeldende lov tillater, hebeos.no totale ansvar overfor deg for eventuelle skader (uavhengig av grunnlaget for handlingen) skal ikke overskride den totale mengden av avgifter faktisk har betalt til hebeos.no løpet av måneden umiddelbart forut for handlingen angivelig gi opphav til hebeos.no ansvar.

Bestill Aksept

Vær oppmerksom på at det kan være enkelte bestillinger at vi ikke kan akseptere og må avbryte. hebeos.no forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslå eller annullere enhver ordre eller annen grunn. Noen situasjoner som kan resultere i for ditt blir kansellert inneholde begrensninger på antall tilgjengelige for kjøp, unøyaktigheter eller feil i produktet eller prisinformasjon, eller problemer identifisert av våre unngåelse avdeling kreditt og svindel. Vi kan også kreve ytterligere kontroller eller informasjon før akseptere hvilken som helst rekkefølge. Vi vil kontakte deg dersom hele eller deler av bestillingen din er kansellert, eller hvis ytterligere informasjon er nødvendig for å akseptere bestillingen.

Typografiske feil

Mens hebeos.no tilstreber å gi nøyaktige produkt og prisinformasjon, priser eller typografiske feil kan forekomme. hebeos.no kan ikke bekrefte prisen på en vare før etter du bestiller. I tilfelle at et element er oppført på en feil pris eller feil informasjon på grunn av en feil i priser eller produktinformasjon, skal hebeos.no har rett til etter eget forgodtbefinnende avslå eller annullere enhver ordre for det elementet. I tilfelle at et element er mis-priset, hebeos.no kan, etter eget skjønn, enten kontakte deg for instruksjoner, eller kansellere bestillingen og varsle deg om slik kansellering.

Prisingen i ulike valutaer

Prising av produkter som selges av hebeos.no er basert på tall beregnet i amerikanske dollar (US $). Priser vises i andre valutaer er konvertert fra amerikanske dollar i henhold til den mest oppdaterte konverteringsfrekvenser. På grunn av varierende valuta verdier, priser vises i ikke-amerikanske valører av valuta på nettstedet, annet enn på den enkelte produktside, ikke kan være den mest aktuelle. Områder av nettstedet hvor ikke-amerikanske verdier av valuta kan være unøyaktig inkluderer, men er ikke begrenset til, reklame bannere, reklamesider, og informasjon om produktkategorisidene. Prisen som vises på et enkelt produkt side, uavhengig av pålydende valuta, er den nåværende prisen du er ansvarlig for å betale for å hebeos.no eksklusiv frakt.


Lenker

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder på Internett som eies og drives av tredjeparter. Du erkjenner at hebeos.no er ikke ansvarlig for driften av eller innholdet som ligger på eller via slike nettsteder.

Rettsmidler

Du samtykker i at hebeos.no s rettsmiddel for eventuelle faktiske eller truet brudd på denne avtalen vil være utilstrekkelig, og at hebeos.no skal ha rett til bestemte ytelse eller midlertidige forføyninger, eller begge deler, i tillegg til eventuelle skader som hebeos.no kan være lovlig rett til å komme seg, sammen med rimelige utgifter av enhver form for tvisteløsning, inkludert, uten begrensning, advokatutgifter.

Ingen rettigheter eller rettsmiddel for hebeos.no skal være eksklusive eventuelle andre, enten ved lov eller i egenkapital, inkludert, uten begrensning, skader midlertidige forføyninger, advokathonorarer og utgifter '.

Ingen forekomst av frafallelse av hebeos.no av sine rettigheter eller rettsmidler under disse vilkårene skal innebære noen forpliktelse til å gi noe liknende, fremtidig eller andre fraskrivelse.

FORSENDELSER OG GJELDENDE TOLD OG SKATT

Avhengig av hvilket land du instruerer oss til å sende bestillingen din, kan bestillingen din være underlagt importavgifter, toll og avgifter og / eller andre lignende typer offentlige avgifter, avgifter eller avgifter (samlet, "Toll og avgifter"). Du er ansvarlig for betaling av alle slike avgifter og avgifter, uansett når du faktureres eller belastes for avgifter og avgifter. Vi har ingen kontroll over disse kostnadene, da tollpolitikken varierer mye fra land til land. Når du legger inn en ordre for hvilke avgifter og avgifter som gjelder, kan ikke beregningen av de avgifter og skatter som du betaler, forekomme før du har bestilt bestillingen. Dette betyr at første gang du lærer om beløpet av de avgifter og skatter som belastes deg, ikke er mulig før du mottar kredittkortoppgaven eller kvitteringen fra oss med forsendelsen din. I enkelte tilfeller kan beregningen av avgifter og skatter føre til forsinkelsesforsinkelse utover de opprinnelige leveransestimatene.

hebeos.no will always comply with the law of Lithuania.

Company name:IMERLE LTD Address:Union House, 111 New Union Street, Coventry, England, CV1 2NT